جلسه آموزش دهیاران برای ایجاد خانه هلال احمردردهیاری های تابع شهرستانهای رودبارجنوب،منوجان،قلعه گنج،فاریاب،کهنوج باحضورمهندس حمزه معاون دفترامورروستایی وشوراها ،معاونین عمرانی فرمانداران این پنج شهرستان وجمعیت هلال احمر استان وشهرستانها مورخ 1398/7/2برگزارشد.