همایش پلیس و دهیاران شهرستان های شمالی (زرند، راور و کوهبنان) در راور برگزار گردید و نقش دهیاران در ایجاد و حفظ نظم و امنیت تبیین شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.