جلسه هم اندیشی پیرامون نحوه انعقاد تفاهم نامه پرداخت تسهیلات در مناطق روستایی به عاملیت بانک ملی با حضور مدیر اداری امور شعب بانک ملی در استان برگزار گردید.