اهدا لوح تقدیر استانداری به مجموعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان به واسطه ارائه خدمات ارزنده در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته جنوب استان.