نشست برنامه ریزی شبکه نظارت عالیه بر پروژه های روستایی استان کرمان با حضور معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار جناب آقای دکتر آیت اللهی موسوی، مدیرکل محترم امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور جناب آقای نخعی، مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها جناب آقای دکتر ایرانمنش، معاونین محترم عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ها، مدیران محترم دستگاه های اجرایی و کارشناسان فنی فرمانداری ها و دهیاری ها در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار گردید.