نشست هم اندیشی دهیاران استان های کرمان و سمنان در روز پنجشنبه مورخ 98/9/28 در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان برگزار گردید.