جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان با حضور معاون محترم سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور جناب آقای مهندس رزمجو در روز سه شنبه مورخ 98/9/26 در محل ساختمان شماره 3 استانداری برگزار گردید.