دوره آموزش مالی و فنی دهیاری ها با حضور جناب مهندس علیمرادی معاون محترم مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و دهیاران و مسئولین فنی و مالی دهیاری های شهرستان ارزوئیه برگزار گردید.