جلسه هم اندیشی و تبادل نظر درخصوص تفاهم نامه مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روز دوشنبه مورخ 98/10/16 در محل دفتر مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری برگزار گردید.