برگزاری جلسه بررسی مسایل و مشکلات شهرستان های ارزوئیه، رابر و فاریاب در محل سالن کنفرانس معاونت عمرانی استانداری.