حضور جناب آقای نصیری و جناب آقای پارسا مشاور محترم امور مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جلسه آئین رونمایی از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) دفتر روستایی استانداری و شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با مشمولین امریه مشغول در دفتر روستایی، فرمانداری ها و بخشداری ها.