جلسه تبادل نظر درخصوص نحوه اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در محل دفتر مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری.