جلسه تعیین تکلیف پرونده های متقاضیان تسهیلات بانک سینا