جلسه بررسی و رفع مشکلات آب آشامیدنی عشایر با حضور مدیرکل دفتر روستایی، مدیرکل و معاون امور عشایری و معاون آب و فاضلاب استان در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.