تقدیر جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از مدیرکل، معاونین و کارشناسان دفتر امور روستایی و شوراها جهت کسب رتبه برتر استان در  تعامل با معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.