جلسه ویدیو کنفرانس پیرامون سیاست های دولت در سال جاری و مقابله همه جانبه با بیماری کرونا با حضور جناب آقای نویدی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، جناب آقای میرصادقی مدیرکل محترم حراست، جناب آقای صادقی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها و معاونین ایشان و کارشناسان و بخشداران سراسر استان در روز چهارشنبه مورخ 99/7/16 در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار گردید.