مدرسه 6 کلاسه شهید عبدالمهدی امیدی روستای جواران از توابع شهرستان رابر به عنوان پروژه برتر نوسازی مدارس کشور با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش، استاندار محترم و مسئولین استانی و شهرستانی در ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور محترم افتتاح گردید.