جلسه هم اندیشی با بانک های ملی، ملت، رفاه، کشاورزی و صادرات درخصوص نحوه و فرآیند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موضوع تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بانک های عامل.