برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران در روستاها، توسعه گردشگری و مدیریت پسماند روستایی به صورت مجازی و غیرحضوری ویژه دهیاران وکارشناسان فنی دهیاری ها
دریافت فایل محتوای آموزشی از طریق https://azmoonma.ir
نام کاربری: کد ملی
رمز عبور: شماره تلفن همراه
جدول زمانبندی: مطابق جدول پیوست