جلسه بررسی پروژه های عمرانی روستایی شهرستان قلعه گنج به منظور جذب اعتبار با حضور فرماندار، شهردار و بخشدار این شهرستان در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها