برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران و روسای سرپرستی بانک های عامل جهت پیگیری و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جز(٤)بند(و)تبصره 16 در روز دوشنبه مورخ 20/11/99.