در پی برگزاری چهارمین المپیاد علمی دهیاران کشور که در روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه برگزار شد، برترین‌های این المپیاد، از سوی رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام و معرفی شدند که دهیاران استان کرمان موفق به کسب رتبه های برتر کشور به شرح زیر گردیدند:
رتبه شماره یک: جناب آقای حمید حاج محمد رضایی
رتبه شماره دو: جناب آقای جواد حسنی اسماعیل آباد
رتبه شماره شش: جناب آقای محمد یزدانی احمد آباد