هفتمین المپیاد علمی استانی دهیاران به صورت مجازی روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ با شرکت ۵۵۰ نفر برگزار شد.