برگزاری جلسه بررسی مشکلات منطقه دهسرد و روستاهای جوغان و پتکان شهرستان ارزوئیه در روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 در محل معاونت عمرانی استانداری.