جلسه بررسی مشکلات روستاهای دهستان اختیار آباد با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و معاون دفتر، فرماندار کرمان، بخشدار مرکزی، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و دهیاران مربوط در روز چهارشنبه مورخ 6/12/99 در محل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار گردید.