جلسه بررسی مشکلات روستاهای بخش نگار شهرستان بردسیر با حضور بخشدار و دهیاران مربوطه در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها.