جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه شرکت تعاونی دهیاری ها.