بازدید سرپرست دفتر امور روستایی و شوراها به اتفاق معاونین دفتر و بخشدار ماهان از طرح پرورش مرغ گوشتی 20 هزار قطعه ای در روستای سکنج.
آقای خانه گیر در بازدید از این طرح ابراز داشتند: طرح فوق با استفاده از تسهیلات دفتر امور روستایی به مبلغ 5 میلیارد ریال تجهیز گردیده است.
همچنین ایشان بیان نمودند از ابتدای سال 99 تاکنون به 11 طرح اشتغالزا روستایی مبلغ 69 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره از محل منابع تفاهم نامه مشترک استانداری کرمان و بانک ملی پرداخت شده است
.