آقای دکتر خانه گیر و معاونین در راستای ارزیابی نحوه اجرا و پیشبرد پروژه های عمرانی روستایی و بررسی ماشین آلات مورد نیاز دهیاری ها، عازم شهرستان بافت شدند و از روستاهای تلخه چار، باغ فخروییه، خبر، باغ پیشگاه، احمدخانی، دیخوییه بازدید نمودند.
در این سفر از مجموعه گردشگری عمارت خان نشین روستای خبر، مجموعه گردشگری روستای باغ پیشگاه، زمین چمن مصنوعی دیخوییه، پروژه بهسازی معابر روستاهای خبر و باغ پیشگاه و جدول گذاری روستای دیخوییه بازدید شد.
همچنین بارش شدید در روزهای گذشته و جاری شدن سیلاب، در برخی از روستاهای این شهرستان خساراتی برجای گذاشت، که به منظور بررسی مشکلات و خسارات پیش آمده، بازدید از روستاهای آسیب دیده در دستور کار قرار گرفت.