مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در سفر به شهرستان کهنوج، به منظور نظارت دقیق بر اجرای صحیح طرح‌ های عمرانی، از پروژه های روستاهای دهاران، سفید مراد، نورآباد، بن گود، کهورآباد سهرابیان و کوتک بازدید نمود.
در ادامه این سفر، آیین کلنگ زنی پروژه چمن مصنوعی روستای نورآباد با حضور ایشان برگزار گردید.