در راستای تحقق طرح پویش ملی نهالکاری 500 میلیونی در سطح کشور، جلسه تدوین شیوه نامه اجرایی و بررسی نحوه مشارکت و همکاری نهادهای منابع طبیعی و آبخیزداری شمال و جنوب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی شمال و جنوب، بسیج سازندگی و صداوسیمای مرکز استان و دفتر امور روستایی و شوراها، در سالن اجتماعات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید.