سومین جلسه گروه کاری آمایش ‌محیط زیست با موضوع تصویب مطالعات منظومه های روستایی بخش گنبکی شهرستان ریگان و بخش مرکزی شهرستان کوهبنان و همچنین ارائه برنامه عملیاتی مدیریت پدیده گرد و غبار استان برگزار گردید.