محتوای بسته آموزشی مذکور تحت عنوان آشنایی با قوانین و مقررات شورای اسلامی روستا و آشنایی شورای اسلامی روستا با امور مالی دهیاری، در سایت سازمان شهرداری­ها و دهیاری‌های کشور به نشانی "www.imo.org.ir" بارگذاری شده و برای همه اعضای شورای اسلامی و کارکنان دهیاری قابل دسترس می باشد.