در سفر به شهرستان ریگان، با حضور مدیرکل و معاون امور زیربنایی دفتر امور روستایی و شوراها و فرماندار آن شهرستان، از پروژه های عمرانی روستاهای مهدی آباد، سلطان آباد، احمدیه و روستای کپر نشین الله آباد بازدید شد.
پروژه آسفالت معابر روستای مهدی آباد با مساحت ۳ هزار متر مربع و اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان افتتاح گردید که با اجرای این طرح ۳۵۰ خانوار از مزایای آسفالت برخوردار شدند.
از روند تسطیح بلوار ورودی روستای سلطان آباد، احداث پارک روستای مهدی آباد اولیا و مجتمع دامپروری روستای احمدیه نیز بازدید بعمل آمد.