طی این سفر با حضور مدیرکل و معاون امور شوراها و دهیاری های دفتر امور روستایی و شوراها، از پروژه های عمرانی گردشگری، اقتصادی و ورزشی روستاهای ریحان، خورند، شهرآباد، یوسف آباد، دهوج، طرز، خالق آباد، کهنوج، تقی آباد، جلال آباد، ده علی، کوه جهر، حجت آباد و فیض آباد بازدید بعمل آمد.
در ادامه، از پروژه قابل بهره برداری آسفالت روستای شهرآباد به متراژ ۴۰۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان با مشارکت دهیاری و بنیاد مسکن بازدید و پروژه احداث بوستان در روستای یوسف آباد با متراژ تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر 150 میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری افتتاح گردید.