بنا بر اعلام معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در حال حاضر ثبت نام مشمولین متقاضی امریه در رشته های عمران، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات (IT)، جغرافیا سنجش از راه دور (GIS)، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، حسابداری و مدیریت، جهت اعزام در دی ماه سال 1400 و جذب در دفتر امور روستایی و شوراهای معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، از امروز مورخ 1400/07/27 آغاز شده و تا روز جمعه مورخ 1400/08/07 ادامه دارد.
متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در سایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به نشانیwww.rdcir.ir  نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.