جلسه توجیهی، آموزشی بخشداران شهرستان های شرق استان در شهرستان بم پیرامون قوانین مرتبط با حوزه روستایی و گزینش کارکنان دهیاری ها با حضور دکتر خانه گیر مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، معاون و کارشناس دفتر  و مدیر هسته گزینش استانداری برگزار گردید.