مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها و معاون امور زیربنایی ایشان جهت بازدید و افتتاح پروژه های عمرانی روستایی به شهرستان عنبرآباد سفر نمودند.
طی این بازدید، پروژه های تأمین روشنایی بلوار شهدای روستای ده رضا با اعتبار 4 میلیارد ریال، تأمین روشنایی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای میثم آباد به طول یک کیلومتر و اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستای میثم آباد به طول 6 هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند.
در ادامه سفر، آقای دکتر خانه گیر با خانواده مرحومه سرکار خانم بی باک، کارشناس مالی دهیاری های بخش جبالبارز جنوبی آن شهرستان دیدار، و با تجلیل و گرامیداشت آن مرحومه بزرگوار، ابراز تسلیت و همدردی نمود.